Wij zijn niet de enige die is over ZamZam...


Onze organisatie

Wij zijn gevestigd binnen basisschool Yunus Emre in Den Haag, aan de Mandelaplein. U bent samen met uw kind van harte welkom bij ZamZam kinderopvang.

Wij hechten veel waarde aan de islamitische levensbeschouwing en deze is de basis voor ZamZam Kinderopvang en vanuit die identiteit stellen wij onze beleid op. Wij zijn er voor ouder en kind en samen kijken we naar de wensen en behoeften van de kinderen en hoe wij hen een mooie en nuttige tijdsbesteding kunnen bieden. Het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind is wat ons drijft en waar wij met z’n allen naar streven. Hoe kunnen wij hier een bijdrage aan leveren en hoe maken we het tegelijk ook leuk voor de kinderen? Dit doen wij door kinderen veel ruimte te geven om zichzelf te
ontdekken en vooral zichzelf te zijn met respect voor elkaar en voor anderen.

Wij willen positief bijdragen aan de opvoeding van uw kind. Wij richten ons daarom op de ontwikkeling. Dit doen wij door activiteiten aan te laten sluiten op de vragen en talenten van kinderen. Met de verschillende activiteiten zorgen we dat iedereen plezier heeft. Ook aan kinderen die liever in alle rust willen ontspannen wordt gedacht. Kinderen kunnen zelf een keuze maken uit het aanbod en zij hebben inbreng in de gezamenlijke activiteiten.

Wij doen er daarnaast alles aan om onze dienstverlening op het hoogste niveau te houden. Hierbij is het versterken van onze pedagogische kwaliteit erg belangrijk. De kinderen zijn altijd onze hoogste prioriteit en onze medewerkers zijn hierin de belangrijkste schakel.

Zamzam biedt kinderen van 4-13 jaar het volgende:
o buitenschoolse opvang
o voorschoolse opvang
o opvang op schoolvrije dagen
o opvang in de schoolvakanties