Bij Kinderopvang ZamZam gelden er een aantal protocollen, regels en afspraken. Omdat wij papier vrij in het bedrijf willen staan kunt u alle informatie online bij ons lezen. Tevens is dan ook ons streven een open bedrijf te zijn voor nieuwe en bestaande klanten. Op deze pagina treft u alle documentatie die wij van belang vinden om met u te delen.

U Kunt de volgende documenten downloaden op deze pagina:

– Beleidsplan
– Klachtenregeling
– RI
– Meldcode + bijlagen
– Huisregels
– Protocollen: Hygiene, Veiligheid, Medisch handelen, Medicatie & Ziekte, Ophalen kinderen

De GGD voert de jaarlijkse inspectie uit. Klikt u onderstaande link om het inspectierapport in te zien:

Link naar LRKP:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=154050