Bij Kinderopvang ZamZam gelden er een aantal protocollen, regels en afspraken. Om alle geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren, hebben wij bovengenoemde informatie online geplaatst.

U Kunt de volgende documenten downloaden op deze pagina:

– beleidsplan
– veiligheids- en gezondheidsbeleid
– klachtenregeling
– meldcode en bijbehorende bijlagen
– huisregels
– protocollen: hygiëne, ongevallen & calamiteiten, medisch handelen medicatie & ziekte, ophalen kinderen, protocol vermissing, protocol achterwacht en protocol uitstapjes.

De GGD voert de jaarlijkse inspectie uit. Klikt u onderstaande link om het inspectierapport in te zien:

Link naar LRKP:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=154050